หลายคงอาจจะงงว่าในเมื่อเราขายสินค้าได้ตลอดอยู่แล้ว ทำไมยังต้องรักษายอด การรักษายอดสำคัญ หรือจำเป็นอย่างไร วันนี้เราจะมาหาคำตอบกัน ตามมาเลยค่ะ 👇 การรักษายอดหลักๆ ทำไปเพื่อ

 การเติบโตของแบรนด์ การรักษายอดเป็นการวางแผนการทำงาน ภาพใหญ่ของแบรนด์ เพื่อให้แบรนด์เติบโต ได้อย่างยังยืน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้แบรนด์ เข้มแข็งขึ้น ยิ่งแบรนด์เข้มแข็งมากเท่าไหร่ ตัวแทนก็จะยิ่งได้รับผลประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น

 การเติบโตของตัวแทน การรักษายอดเป็นการทำให้ตัวแทนทุกคน มีเป้าหมาย และทำให้ตัวแทนรู้จักการวางแผน เพื่อที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายโดยการใช้วิธีต่างๆ และการรักษายอดยังทำให้ตัวแทนมีรายได้ที่แน่นอน และมั่นคงอีกด้วย แต่เมื่อตัวแทนทำยอด ได้มากกว่าที่กำหนดจะทำให้ตัวแทนได้ เลือนระดับที่สูงขึ้นอีกด้ว

 ทำให้ตัวแทนจำหน่ายมีแรงกระตุ้นอยู่เสมอ การกำหนดยอดขายของตัวแทนแต่ละระดับ เป็นการกระตุ้นให้ตัวแทนตั้งใจทำงาน และ ตั้งใจขายสินค้ามากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามเป้า ของแบรนด์ ซึ่งแรงจูงใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ที่จะทำให้ตัวแทนรักษายอด โดยการที่มี ของรางวัลต่างๆ มอบให้กับตัวแทนที่สามารถ รักษายอดได้ และเมื่อตัวแทนทำยอดกันได้เยอะ แบรนด์ก็ได้ประโยชน์ และตัวแทนเองก็จะได้ ผลประโยชน์ไปด้วยเช่นกัน

เรียกได้ว่าการรักษายอดเป็นอีกนึ่งกลยุทธ์ ที่จะทำให้ทั้งตัวแทน และแบรนด์ เข้มแข็งขึ้น และร่วมไปถึงยังช่วยให้มีกำไรที่มากขึ้นอีกด้วย 💵💷💴